Intensjonen med denne bloggen er at vi med ord og bilder skal vise å fortelle litt fra våre opplevelser på “bøljan blå”.